Rya Oshpiz | Poetry

Poetry

 About My Poetry

The Songs

שירה - לרשימת השירים

שירי " התהוות", החלו בשנת 1995 כביטוי התמרה לרגשות שעברתי וניסיון חיים שצברתי. שמתי לב שככל שנאחזים ברגשות כעצב, צער, כעס, שנאה, קורבנות, האשמה, קשה מאוד להיפתר מהם, מאחר והם הופכים לדפוס נרכש שאינו מרפה ויוצר נזק כמעט בלתי הפיך לגוף, לנפש ולרוח. המילה שנוצרת במחשבה ואחר כך נכתבת ונאמרת, מגשימה את עצמה. ככל שההתמרה הפכה לטבע שני שלי, כך שירי התיקשור החלו להופיע בתדירות גבוהה יותר. הבנתי ששפת האלהים באה רק מאהבה וחמלה.

בתור ילדה שנשלחה ללמוד מגיל שלוש בבי"ס של הכנסייה הסקוטית "טביתה" ביפו ומאידך דור שני להורים ניצולי שואה,שמורשתה משפחת רבנים, העברית שעליה גדלתי הייתה כמו האנגלית של רוב הישראלים בחטיבת הביניים. ספר הזוהר ושפת התנ"ך העתיקה, ארמית, היו רחוקים ממני כמו שמיים וארץ.

משנת 1988 מדריכי הרוחניים העבירו אותי תהליך מרתק דרך הקבלה, הגימטרייה, הבנת שפת האלוהים דרך החלום, ההתבוננות וההקשבה. חיי הפכו למסע.

רוב השירים שכתבתי החלו בהתהוות דרך שמיעה, חלימה, אינטואיציה, התנ"ך. רובם מתוקשרים. נושאם התהוות נפש, רוח ונשמה כהכנה לתדר ורטט גבוה יותר לקראת קץ הימין ואחרית הימים שיראה אותותיו בשנת 2012. השינויים הגלובליים, מלחמה ושלום, אהבה ושנאה, עצב ושמחה, שליטה ואחדות, סליחה וחמלה, אמת ושקר, משפיעים על גופנו הפיזי ועל רוחנו. הבחירה בחיים, הינו חלק מהלימוד שלנו להיות שותפים לבורא עולם. ידע, חכמה ובינה הם כלים למודעות שתכין כל אחד מאיתנו לדרך המבורכת להתעלות – .assent ion

ישנן חמש שפות קדושות מדוברות על הפלנטה הזו והן: עברית, מצרית עתיקה, סנסקריט, טיבטית וסינית. שפות אלו מכילות בתוכן את ידע ההתפתחות מרמת ה-DNA של המין האנושי ועד לרטט האותיות והרמה הרוחנית שלהן.

בתור העם הנבחר, דרך ברית מילה עם אברהם אבינו, בתור העם העברי הדובר עברית, כדאי שנבין משמעות שפת קודש זו וניקח אחריות בשימושה . בכל רגע של חשיבה, דיבור, כתיבה, שירה, יצירה, אנחנו יוצרים מיידית "ויהי אור" או להפך. המילה אינה יוצאת וזהו. המילה פועלת בתדר ורטט כל כך גבוהים, במהירות גבוהה ממהירות האור, בעוצמה כזו שכוחותיה יכולים לרפא או להשמיד. שיעור ההתהוות הינו פרטני. כל אחד ותכולת הציוד שרכש באמתחתו. לכל אחד מאיתנו יש הדרכה והכוונה. ציטוט של הבורא " זה לא משנה מי היית ומה אתה, משנה מהות התפקיד".

התפילה הינה דרך ליצירת הקשר בייננו לבין בוראנו. הזכות להיות בצלמו הינה זכות הנובעת מאהבה. עלינו ללמוד שפה זו למען קידוש החיים. הבורא אינו שייך לדתות. הבורא שייך לברואים. כולם שווים בעיניו. המעבר מהטַפֶל אל יָּה, המעבר מהאגו לאלוהות המקודשת, תשדרג את המין האנושי למקום שאליו כולנו מבקשים להגיע לשם. ללא דת והתחרדות, ללא שליטה והשתלטות, רק אהבה לכל ואמונה שלמה שהבורא יעזור לנו לחצות את ים סוף הזה לקראת "שיוויתי יהוה לנגדי תמיד" – שתמיד אראה כל אדם שמולי כאילו הקב"ה בכבודו ובעצמו עומד שם.

לרשימת השירים לחץ כאן

   

POETRY.

My poetry "Becoming", began in the year 1995 as a way of expressing transmutation of feelings, emotion and life experience. I paid attention to the fact that when we cling to emotions like sorrow, anger, hatred, victimization, guilt, it's very hard to rid those feelings off. They become part of a habit that doesn't want to let go and creates damage and harm to body and soul. The becoming of the word in our mind, speech and writing, fulfills itself. The more that transmutation became my second nature, the channeled poetry appeared more frequently. I understood that the language of God came out of Love and compassion.

At the age of three, I was sent to study in "Tabitha" school, which belongs to the Church of Scotland. As a second generation to Holocaust survivors and family of Rabbinates, my Hebrew was quite poor compared to Israelis. The Zohar Book and the ancient language of the Bible, Aramaic, where far from me like earth and sky.

From the year 1988 my Spiritual Guides took me through a fascinating process through Kabala, numerology, understanding the language of God through dreams, observation and attention. My life became a journey. Most of the poetry started through hearing, dreaming, intuition, the Bible. Most of them are channeled. Their theme is to prepare spirit and soul to a higher frequency and vibration toward the end of times in 2012. The global changes, peace and war, love and hate, happiness and sorrow, control and unity, forgiveness and compassion, truth and falsehood, are effecting our physical bodies as well as our spirit. The choice in life is part of our mastery to become partners with The Creator of the Universe. Knowledge, wisdom and understanding are the tools to awareness that will prepare each one of us toward the blessed path to assent ion if we choose life.

There are five sacred spoken languages on this planet: Hebrew, ancient Egyptian, Sanskrit, Tibetan and Chinese. These languages contain all the knowledge of evolution from the DNA and the human race as far as the vibration of the letters and their spiritual standards.

As a chosen nation through the truce of the word with our Forefather Abraham, as the Hebrew people who speak Hebrew, it's worthwhile to understand this sacred language and take responsibility in its use. In each moment of thinking, speaking, writing, singing, painting, we immediately create "Let there be light" or the opposite. The word does not finish its being only by getting out. The word activates a frequency and vibration so immense, in higher speed then light, with such intensity and strength that can either heal or destroy. The lesson of becoming is individual. Each one and the luggage they carry. Each one of us has guidance.

The stages of learning transmutation are gradual. The stage of development depends on self attention. It does not matter to the council of light if we are doctors or waitresses, our essence is important.

Quotation of The Creator: "It does not matter who you where or what you are, the essence of your duty matters."

The prayer is a way to contact between ourselves and The Creator. The right to be in His Being is a right that comes from love. We have to learn this language for the sanctification of life. God does not belong to the religions. God belongs to His creation. All are as equal as one. To move from falseness to God, from ego to sacred divinity, will upgrade the human race to a better place. No religion or fear, no control, just love to all and faith that the creator will help us cross this Red Sea toward "I have set the LORD always before me" , meaning that I shall always see every being as if God himself stood there.